Vi flyttar vår aktivitet till Discord.

Glömda inloggningsuppgift, avsaknad av notiser och allmänt tungrott. Vi flyttar istället våra diskussioner till Discord och hoppas att det blir enklare!

Under en övergångsperiod finns forumet kvar. Vi ska försöka samla och spara all bra information.

Snacka med oss på Discord

Till gamla forumet

SMÅSPARARE I AMBIA TRADING GROUP

Vi är en stark, långsiktig och engagerad ägargrupp med syfte att aktivt närvara på Ambias stämmor och företräda röster för ägare som ej har möjlighet att delta personligen. Ta upp och diskutera relevanta frågor från medlemmarna i gruppen. Att visa ledningen ett intresse och förslag på ökad transparens/kommunikation även kunna öka aktiemarknadens förståelse för bolaget. Att aktivt föra en dialog med ledningen i Ambia Trading Group.