Småsparare i Ambia Trading Group


Vi är en stark, långsiktig och engagerad ägargrupp med syfte att aktivt närvara på Ambias stämmor och företräda röster för ägare som ej har möjlighet att delta personligen. Ta upp och diskutera relevanta frågor från medlemmarna i gruppen. Att visa ledningen ett intresse och förslag på ökad transparens/kommunikation även kunna öka aktiemarknadens förståelse för bolaget. Att aktivt föra en dialog med ledningen i Ambia Trading Group. Kontakt kontakt@ambiaag.se


Småsparare i Ambia Trading Group

Vi är en stark, långsiktig och engagerad ägargrupp med syfte att aktivt närvara på Ambias stämmor och företräda röster för ägare som ej har möjlighet att delta personligen. Ta upp och diskutera relevanta frågor från medlemmarna i gruppen. Att visa ledningen ett intresse och förslag på ökad transparens/kommunikation även kunna öka aktiemarknadens förståelse för bolaget. Att aktivt föra en dialog med ledningen i Ambia Trading Group.

Kontakt
kontakt@ambiaag.se